Poprawna pisownia

córunie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

curunie

Niepoprawna pisownia