Niepoprawna pisownia

co miesięczną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

comiesięczną

Poprawna pisownia