Niepoprawna pisownia

chuśta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

huśta

Poprawna pisownia