Niepoprawna pisownia

churtem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hurtem

Poprawna pisownia