Poprawna pisownia

chronić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hronić

Niepoprawna pisownia