Poprawna pisownia

chów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chuw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hów

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

huw

Niepoprawna pisownia