Niepoprawna pisownia

chorongwie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chorągwie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chorągwje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

horągwie

Niepoprawna pisownia