Poprawna pisownia

chłopski

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hłopski

Niepoprawna pisownia