Poprawna pisownia

chłopi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hłopi

Niepoprawna pisownia