Niepoprawna pisownia

chibiskus

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hibiskus

Poprawna pisownia, znaczenie: roślina zielna (ale też drzewo z rodziny ślazowatych), rosnące w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej, inaczej ketmia lub ibiszek. Również suszone kielichy kwiatowe tej rośliny, stanowiące składnik mieszanek herbat owocowych.


Niepoprawna pisownia

ibiskus

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hibiskuz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hibizkus

Niepoprawna pisownia