Niepoprawna pisownia

charpuny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

harpuny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

harpóny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

harbuny

Niepoprawna pisownia