Niepoprawna pisownia

cehą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cechą

Poprawna pisownia