Poprawna pisownia

bzdety

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie się w sposób lekceważący (z dezaprobatą) o czymś mało wartościowym.


Niepoprawna pisownia

bztety

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bztedy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bzdedy

Niepoprawna pisownia