Niepoprawna pisownia

budżed

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

budżet

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

budrzet

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

butżet

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

budszet

Niepoprawna pisownia