Niepoprawna pisownia

budrzetowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

budżetowi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

butżetowi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

budszetowi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

budżedowi

Niepoprawna pisownia