Poprawna pisownia

brałby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

brał by

Niepoprawna pisownia