Niepoprawna pisownia

bóziak

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

buziak

Poprawna pisownia