Niepoprawna pisownia

bóldożer

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

buldożer

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

buldorzer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bultożer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bóldorzer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

buldoszer

Niepoprawna pisownia