Niepoprawna pisownia

bódki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

budki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bótki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

butki

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jako liczba mnoga słowa „butek” (mały but, bucik).