Niepoprawna pisownia

bóda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

buda

Poprawna pisownia