Niepoprawna pisownia

błont

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

błąd

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

błond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

błąt

Niepoprawna pisownia