Błędy słowotwórcze

Jak sama nazwa wskazuje, błędy słowotwórcze to omyłki językowe, które polegają na tworzeniu nowych słów, nieistniejących w słowniku języka polskiego i niezgodnych z panującymi w nim normami. Błędy słowotwórcze powstają najczęściej pod wpływem pośpiechu osoby mówiącej i chęci przekazania jak największej ilości informacji w jak najkrótszym czasie. Często są również popełniane przez ludzi młodych, posługujących się swego rodzaju slangiem.

Co zaliczamy do błędów słowotwórczych?

Błędami słowotwórczymi nazywamy niżej opisane omyłki.

Nadanie wyrazowi niepoprawnej końcówki fleksyjnej, czyli użycie błędnego formantu
Przykłady:
Kamienice zostały ostatnimi czasy zrestaurowane (zamiast: odrestaurowane).
Wieści o zaginieniu młodej studentki w mig obiegły całe miasto (zamiast: o zaginięciu).
Maćkowa mama to przesympatyczna kobieta (zamiast: mama Maćka).

Tworzenie zbędnych neologizmów
Przykłady:
Zaprezentował szeroki wyszczerz zębowy (zamiast: zaprezentował szeroki uśmiech, wyszczerzył zęby).
Moja siostra w dzieciństwie chciała zostać kierowczynią ciężarówki (zamiast: kierowcą).

Tworzenie wyrażeń niezgodnych ze strukturą wypowiedzi przyjętą w języku polskim
Przykłady:
Nie chciał przyznać się do swoich biznesoszustw (zamiast: do swoich oszustw biznesowych).
Zorganizowaliśmy dziś kinderurodziny dla naszej Anielki (zamiast: przyjęcie urodzinowe).

Użycie niewłaściwej podstawy słowotwórczej
Podstawa słowotwórcza to inaczej część wyrazu podstawowego.

Przykład:
Oglądamy obrady eurosejmu (zamiast: europarlamentu).