Niepoprawna pisownia

biskupowie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: polskie nazwisko „Biskupowie”.


Poprawna pisownia

biskupi

Poprawna pisownia