Poprawna pisownia

biedotę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bjedote

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bjedotę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

biedote

Niepoprawna pisownia