Niepoprawna pisownia

bezkozery

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bez kozery

Poprawna pisownia, znaczenie: bez celu, bez powodu.