Niepoprawna pisownia

bez względnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezwzględnie

Poprawna pisownia