Niepoprawna pisownia

bez nadziejna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

beznadziejna

Poprawna pisownia