Niepoprawna pisownia

bez karne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezkarne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

beskarne

Niepoprawna pisownia