Poprawna pisownia

bardzo byśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bardzobyśmy

Niepoprawna pisownia