Poprawna pisownia

bagażu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bagarzu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bagaszu

Niepoprawna pisownia