Poprawna pisownia

autokar

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

auto kar

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

auto-kar

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ałtokar

Niepoprawna pisownia