Poprawna pisownia

atypowe

Poprawna pisownia, znaczenie: nietypowe – nieposiadające cech typowych.


Niepoprawna pisownia

a typowe

Niepoprawna pisownia