Poprawna pisownia

aspołeczność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

a społeczność

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne w sytuacji odnoszenia się do konkretnej społeczności, np. „osoba ludzka a społeczność”.

Niepoprawna pisownia

a zpołeczność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

azpołeczność

Niepoprawna pisownia