Poprawna pisownia

aspołeczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

azpołeczne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a społeczne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne w sytuacji odnoszenia się do czegoś związanego ze społeczeństwem, np. „Osobowość a społeczne zachowanie”.

Niepoprawna pisownia

a zpołeczne

Niepoprawna pisownia