Niepoprawna pisownia

areodynamiczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aerodynamiczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

aero-dynamiczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aero dynamiczna

Niepoprawna pisownia