Niepoprawna pisownia

arbitralnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

arbitralną

Poprawna pisownia