Poprawna pisownia

apatyczną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

apatycznom

Niepoprawna pisownia