Poprawna pisownia

anomalia

Poprawna pisownia, znaczenie: odchylenie od normy, nieprawidłowość.


Niepoprawna pisownia

anomalja

Niepoprawna pisownia