Niepoprawna pisownia

alkocholiczka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

alkoholiczka

Poprawna pisownia