Niepoprawna pisownia

akcendy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

akcenty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

akcędy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akcęty

Niepoprawna pisownia