Poprawna pisownia

agresji

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

agresii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

agresjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

agresi

Niepoprawna pisownia