Niepoprawna pisownia

afektownom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

afektowną

Poprawna pisownia