Niepoprawna pisownia

a zpołeczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aspołeczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

azpołeczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a społeczny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne w sytuacji odnoszenia się do czegoś związanego ze społeczeństwem, np. „Rozwój technologii a społeczny kontekst poznania”.