Poprawna pisownia

20 sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

20 sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

20. sierpnia

Niepoprawna pisownia