Poprawna pisownia

2 września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o drugim dniu września, nie zaś o drugim wrześniu.


Niepoprawna pisownia

2 wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

2. września

Niepoprawna pisownia