Poprawna pisownia

2 listopada

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o drugim dniu listopada, nie zaś o drugim listopadzie.


Niepoprawna pisownia

2 listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

2. listopada

Niepoprawna pisownia