Niepoprawna pisownia

nie przejezdni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa przejezdni.


Poprawna pisownia

nieprzejezdni

Poprawna pisownia