Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie. Współczesną i przy tym zalecaną formą tego słowa jest „ziarnko”.

Poprawna pisownia

ziarnko

Poprawna pisownia, wersja zalecana.


Poprawna pisownia

ziarko

Poprawna pisownia