Niepoprawna pisownia

zechciał byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zechciałbyś

Poprawna pisownia