Niepoprawna pisownia

zcalić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

scalić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z calić

Niepoprawna pisownia